Websiteopedia
Web Analysis for biblia.sk

Last Update: 2 years ago


SSL Information

Not Available

DNS Records

Host Type Target/IP Address TTL Extra
biblia.sk A 37.9.175.25 600
biblia.sk NS ns1.websupport.sk 3599
biblia.sk NS ns3.websupport.sk 3599
biblia.sk NS ns2.websupport.sk 3599
biblia.sk SOA 86400 mname: ns1.websupport.sk
rname: admin.websupport.sk
serial: 1560519001
refresh: 3600
retry: 2048
expire: 1048576
minimum-ttl: 3600
biblia.sk MX mailin2.biblia.sk 600 pri: 10
biblia.sk MX mailin1.biblia.sk 600 pri: 5
biblia.sk TXT 600 txt: v=spf1 a mx ?all
biblia.sk TXT 600 txt: google-site-verification=_atbGdfZaMR1u4EGE8tuAjWMycPCEa-RwgYTDdOGczk
biblia.sk TXT 600 txt: spf2.0/pra a mx ?all

HTTP Header Analysis

HTTP/1.1 302 Found
Server: openresty
Date: Wed, 11 Sep 2019 10:21:28 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 376
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-cache, private
Location: http://biblia.sk/citanie/seb/mt/1
Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IktwNkZyeStIcldoRjEwUlo4dnJOYnc9PSIsInZhbHVlIjoidGxVUUF3OFlzR2x3WnBrTWNtUTRKYVQ5QWdNeU9BZ2FhWWxtb1cxeTBvczU1YUc3M25ZZk1JRE1YUWZKQlwvcHl4eG9KcERhYXdsTU83NGlpeW5JOG13PT0iLCJtYWMiOiI4OWE0OTJlZGQzOWIyZTM4OGI3NDEyMzg2MzY5YmY5MWUxNzJjODcyNWE4NGRjZDIwOTljNjU1ZWZkZmRiMDJmIn0%3D; expires=Wed, 11-Sep-2019 12:21:28 GMT; Max-Age=7200; path=/
Set-Cookie: bibliask_session=eyJpdiI6ImE5VEdmNTVTTW5RXC96bFwvMVpZa1U0QT09IiwidmFsdWUiOiJsZGdxSHpDVWJFR01NZzNjcTlcL1wvK2IwUHhzbVMrTERXTjJGZFA5ZGZkWDY5Q01oMHNKMWx3ZDBJd1pMK0V1MnkxY0tYRklOa1pPZU9JelA4aWJQdTV3PT0iLCJtYWMiOiI3NmM2MDk4NWI2ODk4MGYzZDhlZGIxNWZmYjk3ODlmZGFlYTJiMzc3NzFiZjg0OWZjMDczMmU5NGE5ODgwM2UzIn0%3D; expires=Wed, 11-Sep-2019 12:21:28 GMT; Max-Age=7200; path=/; HttpOnly


HTTP/1.1 200 OK
Server: openresty
Date: Wed, 11 Sep 2019 10:21:28 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
Cache-Control: no-cache, private
Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IlduOUw0SmZ0cmpSdW1xODRGdGsrTWc9PSIsInZhbHVlIjoidTBma2xMc2h3UmErWW10WFB3WFF5U2tLQWpjZjdCUEx2YlY2SDFcL0ZsNHpGdjJWd0h5M2sxR1JrOHNaV1ZoZ24xRlV0YlpTNDNwYkJUZnliZ1pMbVJRPT0iLCJtYWMiOiI5MWQzMTAyYzVjZWRkMmU1YmRiYjliNjNmM2U1MGViMGE1ODM2ZjkwMWE0Nzk1N2ZhZWIwZWFmMzMwMDc4NjkzIn0%3D; expires=Wed, 11-Sep-2019 12:21:28 GMT; Max-Age=7200; path=/
Set-Cookie: bibliask_session=eyJpdiI6InFvbHFXdjZFOU5QTThLR3JmUDhyM2c9PSIsInZhbHVlIjoiaStoWmVOeWNPVTY4eDRzZDhoUTh5eGtGQnB0dXdkYzRcL29oa280UjFMb2JLNzFNZlFkWW5YeFFhaUdReXdvbmx6bk45dDBnY1dhdzNsRktHN1UrWElRPT0iLCJtYWMiOiJlNDJjNjA1MzQyNjI1OTdjNzYxODdiYTI1NjFjMDFlZWJmMzIzNmE4ZWEzZWJjZmRkZDg1YzdiMDE2MDIyNGE2In0%3D; expires=Wed, 11-Sep-2019 12:21:28 GMT; Max-Age=7200; path=/; HttpOnly
Content-Encoding: gzip

Domain Whois Record

Domain:            biblia.sk
Registrant:          SLOV-0352-4025
Admin Contact:        SLOV-0352-4025
Tech Contact:         SLOV-0352-4025
Registrar:          WEBS-0001
Created:           2003-04-10
Updated:           2019-05-09
Valid Until:         2020-04-11
Nameserver:          ns1.websupport.sk
Nameserver:          ns2.websupport.sk
Nameserver:          ns3.websupport.sk
EPP Status:          ok

Registrar:          WEBS-0001
Name:             WebSupport s.r.o.
Organization:         Websupport, s.r.o.
Organization ID:       36421928
Phone:            +421.220608080
Email:            helpdesk@websupport.sk
Street:            Karadžičova 12
City:             Bratislava
Postal Code:         82108
Country Code:         SK
Created:           2017-09-01
Updated:           2019-09-10

Contact:           SLOV-0352-4025
Name:             Slovenská biblická spoločnosť
Organization:         Slovenská biblická spoločnosť
Organization ID:       22665331
Phone:            +421.484134191
Email:            office@bible.sk
Street:            Mlynská 43
City:             Banská Bystrica
Postal Code:         97401
Country Code:         SK
Registrar:          WEBS-0001
Created:           2017-09-01
Updated:           2017-09-01

FAQ for biblia.sk

When was the biblia.sk registered?

biblia.sk registered on None according to ICANN.

When will biblia.sk get expired?

biblia.sk will expire on None according to ICANN.

Who was the registrar for biblia.sk?

None is the registrar for biblia.sk.