Websiteopedia
Web Analysis for uksup.sk

Last Update: 1 year ago


SSL Information

Not Available

DNS Records

Host Type Target/IP Address TTL Extra
uksup.sk A 37.9.175.3 3597
uksup.sk NS auth2.ns.swan.sk 86400
uksup.sk NS auth4.ns.swan.sk 86400
uksup.sk NS auth3.ns.swan.sk 86400
uksup.sk NS auth1.ns.swan.sk 86400
uksup.sk SOA 86400 mname: auth1.ns.swan.sk
rname: hostmaster.swan.sk
serial: 2013082314
refresh: 86400
retry: 7200
expire: 604800
minimum-ttl: 86400
uksup.sk MX mail.uksup.sk 600 pri: 10
uksup.sk MX mx-backup.swan.sk 600 pri: 15
uksup.sk TXT 3600 txt: u735ipa5m92o2j6bbpkm9dc7c7
uksup.sk TXT 3600 txt: v=spf1 a mx ~all

HTTP Header Analysis

HTTP/1.1 302 Found
Server: openresty
Date: Thu, 02 Apr 2020 19:11:27 GMT
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Content-Length: 201
Connection: keep-alive
Location: https://uksup.sk/


HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: openresty
Date: Thu, 02 Apr 2020 19:11:28 GMT
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Content-Length: 229
Connection: keep-alive
Location: https://www.uksup.sk/


HTTP/1.1 302 Found
Server: openresty
Date: Thu, 02 Apr 2020 19:11:29 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 347
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-cache, private
Location: https://www.uksup.sk/sk
Set-Cookie: october_session=eyJpdiI6Ik0zUzRKclJHT3VrcXlUN2lObFR1UFE9PSIsInZhbHVlIjoidEJpVnpSUnBTOHdmdVJJY1ZvenljbWlCV3lOcFErZm83N0dIVW5jNWprYnNZem01YUVhK1ZLV0xJR2lEN3ZzTU9vazlhVW1McGhYcjVhdGRGUEQyVVE9PSIsIm1hYyI6IjI4YzJhMWMwNmRiYzg3ZmE4OTAxNGI4ODBkNjZmYWJkNGU4NDZiZTZmMDNiNjZjMDQ4MWVjOTFkYWQ5OWQ0MWIifQ%3D%3D; expires=Thu, 02-Apr-2020 21:11:29 GMT; Max-Age=7200; path=/; HttpOnly


HTTP/1.1 200 OK
Server: openresty
Date: Thu, 02 Apr 2020 19:11:29 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
Cache-Control: no-cache, private
Set-Cookie: october_session=eyJpdiI6IkZnVUZcL0NPb1Y0YlFiOXl4WGVpQWpRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlNFTEM4bVJHNnlVb21SK2VWR0FqaldYNHRXRXRRQ0xGZHlXRDhTaitMajE2Tko5ckJmSkdLY0h0Y2dZRFZKY2FUVVBEdXpiMVNrdTRFb1RzNm5ibXFnPT0iLCJtYWMiOiIzYWI0NGExMTRiOTc0MDZkZGI2ODU5ZmM3MTU4MjllNzViNmUyMjllZDFlZjgzNThmZDVkNDk0NDViNzBmM2YyIn0%3D; expires=Thu, 02-Apr-2020 21:11:29 GMT; Max-Age=7200; path=/; HttpOnly
Content-Encoding: gzip

Domain Whois Record

Domain:            uksup.sk
Registrant:          WS-77548
Admin Contact:        WEBS-0001
Tech Contact:         WEBS-0001
Registrar:          WEBS-0001
Created:           2003-05-30
Updated:           2019-12-05
Valid Until:         2021-05-19
Nameserver:          ns1.websupport.sk
Nameserver:          ns2.websupport.sk
Nameserver:          ns3.websupport.sk
EPP Status:          ok

Registrar:          WEBS-0001
Name:             WebSupport s.r.o.
Organization:         Websupport, s.r.o.
Organization ID:       36421928
Phone:            +421.220608080
Email:            helpdesk@websupport.sk
Street:            Karadžičova 12
City:             Bratislava
Postal Code:         82108
Country Code:         SK
Created:           2017-09-01
Updated:           2020-04-02

Contact:           WS-77548
Name:             Administrator UKSUP
Organization:         Ustredny kontrolny a skusobny ustav polnohospodarsky
Organization ID:       00156582
Street:            Matuskova 21
City:             Bratislava
Postal Code:         83316
Country Code:         SK
Registrar:          WEBS-0001
Created:           2019-11-14
Updated:           2019-11-14

FAQ for uksup.sk

When was the uksup.sk registered?

uksup.sk registered on None according to ICANN.

When will uksup.sk get expired?

uksup.sk will expire on None according to ICANN.

Who was the registrar for uksup.sk?

None is the registrar for uksup.sk.